Carina

Om inte nu så när

Kategori: Läst o lyssnat

 
 
 
En stor roman om en tid när allt stod på spel

I 1930-talets oroliga Europa befinner sig Sverige i utkanten, men ändå inte vid sidan av det som sker. Varje dag fattas också här beslut som avgör människors öden, och det är långt ifrån alltid humaniteten som fäller utslaget. Ilse, Arnold och Paul är flyktingar från Tredje riket. Ilse och Arnold är judar, den senare dessutom tidningsman på vänsterkanten, Paul är en tysk snickare som tvingats fly på grund av sitt illegala fackliga arbete. Ilse kämpar förtvivlat för att skaffa inresetillstånd åt sin familj som är kvar i Tyskland. Stig Holmberg är chef för socialstyrelsens utlänningsbyrå, där också Birger och Ingrid är anställda och där flyktingarna måste ansöka om förnyade uppehållstillstånd.

Romanen följer de sex huvudpersonerna genom de sista förkrigsåren och de första åren efter krigsutbrottet. Tre mycket olika kärleksförhållanden löper genom berättelsen. Exilen och ovissheten bryter ner flyktingarna, men också de som utövar makten förändras.

Annika Thors berättelse om Sverige under en tid då framtiden stod och vägde äger sällsam nerv och närvarokänsla. Hon fångar tidsandan så inkännande att Om inte nu så när formas till mer än en läsupplevelse: den blir också en angelägen påminnelse om hur skör tillvaron är och hur tunn civilisationens fernissa. Romanen bygger på historiska fakta och till viss del på historiska gestalter, men är i sin helhet en fiktion.
 

Det här tycker jag om. En bok om "vanliga människor" i ett Sverige för inte alltför länge sen. Och tänk så lite man vet om historien. OK kanske fel att använda ordet man, men jag vet i alla fall väldigt lite. Känns som jag vet mer om hur judarna behandlades i Tyskland och Polen än om hur de hade det i Sverige under krigsåren. Inte visste jag att det fanns interneringsläger här i Sverige där människor som kunde anses vara en risk pga religion, politik mm hölls internerade och frihetsberövade.
I början av boken fick man följa karaktärerna rätt nära men sen gick allt så fort och det kändes lite plötsligt när boken väl var slut. Visserligen så avlutades den med en epilog där man fick veta vad som hände de inblandade men jag hade gärna haft en längre bok, eller en del till där man fått följa dem mer även under efterkrigsåren.
I vilket fall som helst så tyckte jag om den. Och här så skedde allt i kronologisk ordning, förutom att man fick lite bakgrundsskildring till gestalterna men det är ju bra. Mer sånt här vill jag ha. Har ni några tips om liknande böcker tar jag gärna emot dem.
 
Den får 4/5